Cennik Gazex

Przedsiębiorstwo GAZEX prowadzi działalność w zakresie produkcji, dystrybucji, instalowania i kalibracji detektorów, mierników i systemów wykrywania gazów wybuchowych, toksycznych, tlenu i freonów.
GAZEX jest liderem w branży stacjonarnych systemów detekcji gazów na polskim rynku.

Menu